Warning: include(/www/d/o/u49356/public_html/media/com_finder/css/file.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/d/o/u49356/public_html/includes/framework.php on line 11

Warning: include(/www/d/o/u49356/public_html/media/com_finder/css/file.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/d/o/u49356/public_html/includes/framework.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/d/o/u49356/public_html/media/com_finder/css/file.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/d/o/u49356/public_html/includes/framework.php on line 11
Dominika n.o. - Domov
pondelok 29 máj 2017

Domov

 Vitajte na našej stránke!

Krízové stredisko DOMINIKA n.o. začalo svoju činnosť 1.1.2013

 

SÚČASNOSŤ KRÍZOVÉHO STREDISKA

 Krízové stredisko:

- prijíma deti bez obmedzenia veku,

- poskytuje služby dieťaťu, ktorého rodina sa dostala do krízovej situácie (dohoda so zákonným zástupcom),

- v krízovom stredisku sú opatrenia vykonávané v samostatnej diagnostickej skupine,

- poskytuje služby dieťaťu, ktorému bolo v záujme jeho priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu súdom nariadené predbežné opatrenie alebo uložené výchovné opatrenie.


   

HISTÓRIA KRÍZOVÉHO STREDISKA

Sestry saleziánky založili v Rožňave nové krízové stredisko. Bude fungovať ako satelitné zariadenie Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je nadácia DeDo a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Košiciach.


Slávnostné otvorenie sa konalo  10. novembra 2009 a bolo spojené s požehnaním priestorov.


Župan Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa pri otvorení uviedol: „Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, že bude potrebovať pomoc takéhoto zariadenia. Som rád, že sú tu ľudia ako sestry saleziánky a saleziáni, ktorí sa venujú deťom a mladým v núdzi.“


„Vstupujeme do služby deťom v krízovom stredisku s dôverou v Pánovo požehnanie, ktoré nám chýbať nemôže, ak sa dávame tým najchudobnejším,“ vyjadrila svoje presvedčenie sr. Iveta Sojková, provinciálna predstavená saleziánok.


Symbolickú pásku pri otvorení diela spoločne prestrihli župan KSK Zdenko Trebuľa, Jozef Ondáš, predseda Správnej rady Dorka, n.o. a predseda Dozornej rady nadácie DeDo a sr. Iveta Kubalová, FMA – koordinátorka projektu. Priebeh slávnosti moderoval Radoslav Dráb manažér Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach. Na podujatí sa zúčastnil aj poslanec NR SR a zastupiteľstva KSK Ján Babič, Vladislav Laciak, primátor Rožňavy a Jolana Šuleková riaditeľka Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach.


Direktorka komunity, sr. Iveta Kubalová objasnila vývoj myšlienky založiť dielo tohto typu: „Otvoreniu predchádzalo niekoľkoročné hľadanie zo strany nášho Inštitútu, akým spôsobom, formou vstúpiť do oblasti sociálnych služieb. Taktiež sme spravili prieskum, či je takéto dielo potrebné práve v gemerskom regióne. Následne sme vypracovali projekt rekonštrukcie priestorov, bola potrebná úprava nájomných zmlúv a potom samotná niekoľkomesačná rekonštrukcia. Veľmi by som chcela vyjadriť vďačnosť stavebnej firme ZIPAT, s.r.o. z Koších,  ktorej konateľ i zamestnanci vynaložili nemalé úsilie, aby upravili staré priestory na veľmi pekné a príjemné prostredie pre deti,“ dodala koordinátorka projektu.


Stredisko má kapacitu desať miest pre umiestnenie detí vo veku 3 -18 rokov pobytovou formou v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a  sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov, tiež bude  poskytovať ambulantné sociálne služby  spočívajúce v organizovaní voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti pre deti zo sociálne slabých rodín a tiež animáciu voľného času realizáciou športových a turistických podujatí,  spoločenských a kultúrnych aktivít. Klientov do strediska bude prideľovať príslušný súd na návrh odboru sociálnych vecí ÚPSVaR  v Košiciach. 

    

Online

Dnes5
Včera21
Tento týždeň5
Tento mesiac613
Celkovo10386
FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks